Bulgaristanʹa Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 10 Mart 1993 Tarihli Vize Anlaşması ve 10 Mayıs 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Vize Tadiline ilişkin Anlaşma gereğince; 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları, 

- AB üyesi ülkeler, Schengen vize rejimi üyesi ülkeler, İsviçre veya Lihtenştayn tarafından verilen vizeler veya ikamet izinlerine sahip umuma mahsus pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, beş günü aşmamak kaydıyla vizesiz olarak Bulgaristan’dan transit geçiş yapabilirler. Bu transit geçiş, Türkiye Cumhuriyeti’nden sözkonusu vize veya ikamet tezkeresini düzenleyen devlete olabileceği gibi, bahsekonu devletten Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik de olabilir. 

- Bununla birlikte, aynı şekilde Avrupa’da ikamet izni veya Schengen vizesine sahip şoförlerimiz de beş günü aşmamak kaydıyla vizesiz olarak transit geçiş yapabilirler. 

- Umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımızın Schengen vizesi veya yurtdışında ikamet izni bulunmaması halinde ise Bulgaristan temsilciliklerinden Bulgaristan’a giriş veya transit vizesi almaları gerekmektedir. 

- Hususi pasaport hamili vatandaşlarımız 2 Mart 2012 tarihinden itibaren Bulgaristan’a vizesiz giriş yapabilmektedirler. Bulgaristan’a ilk girişlerinden itibaren her 6 ay içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz bu ülkede kalabilmektedirler. 

- Hizmet pasaportu hamili vatandaşlar, vize almak mecburiyetinden muaf olup, Bulgaristan’da 30 güne kadar kalabilirler. 

- Bulgaristan’a resmi görevle atanan hizmet pasaportu hamillerine giriş vizesi harçsız verilir. 

- Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoloslukları, Bulgar gerçek ve tüzel kişileri ile sürekli ticari ve ekonomik ilişkileri olan ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları işadamlarına bir yıla kadar geçerli, her 6 ay içinde 90 günü aşmamak kaydıyla (ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır) kısa kalışlı, çok girişli vize vermektedir. 

- Bulgaristan makamları, anne ve babalarının pasaportunda refakate kayıtlı çocukların ülkeye girişlerine ve transit geçişlerine müsaade etmektedir. Refakatte kayıtlı çocuklar için de aynı pasaporta harç tahsili ile vize tatbik edilmektedir. 

- Bulgaristan’da konaklayacak kişilerin sınır kapılarında yazılı olarak konaklayacakları adresi beyan etmeleri zorunludur. Vatandaşlarımızın Bulgaristan’da kalacakları yere ilişkin davetiyelerini seyahatleri sırasında yanlarında bulundurmaları tavsiye olunur. AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile Bulgaristan’dan transit geçecek kişiler bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. 

Vatandaşlarımız; tatil öncesi hazırlıklarında dikkat etmeleri gereken konuları, seyahatleri sırasında gerekli olabilecek bilgileri ve izin döneminde yolda, Türkiye’de ve dönüşte karşılaşılabilecekleri olası sorunlara ilişkin çözüm önerilerini geniş kapsamlı olarak “Tatil Aydınlatma Projesi”nin Bulgaristan sayfasında bulabilirler. 

-AB üyeliğiyle birlikte Bulgar makamları, özellikle giriş vizelerinde kısıtlayıcı bir uygulama başlatmıştır. Havayoluyla vizesiz olarak Bulgaristan’a gelen veya transit geçiş yapan vatandaşlarımız havaalanında bekletilmekte ve geldikleri ülkeye aynı yolla geri gönderilmektedir. 

-Bulgaristan Cumhuriyeti’nin 31.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulamasına göre, geçerli Schengen vizesi ve Schengen hukuku kazanımlarını tamamen uygulayan üye ülkeler ile İsviçre ve Lihtenştayn tarafından verilen geçerli, uzun süreli oturum vizesi ile oturum iznine sahip olan kişilere vizesiz rejim uygulaması getirilmiş olup, sözkonusu uygulama, Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Schengen bölgesine tam üye olmasına dek geçerli olmak üzere, her 6 aylık dönem içerisinde 3 aydan fazla olmamak kaydı ile sınırlıdır . 

-Bulgaristan Bakanlar Kurulu, 14 Kasım 2012 tarihli toplantısında "6-12 Yaş Arası Çocuklar ve Ticari Amacı Olmayan Kuruluşlar Tarafından Organize Edilen Seminer, Spor, Kültür ve Eğitim Faaliyetlerine Katılan 25 Yaş ve Altında Olan Türk Vatandaşlarının Kısa Vadeli İkamet Vizesi Harçlarından Muaf Tutulmaları Kararı" onaylamıştır.